“5เหตุผล.....ทำไมต้องนักออกแบบ?”

เป็นสิ่งที่หลายๆคนมีคำถามอยู่ในใจ ว่าทำไมสร้างอาคาร ต่อเติมบ้านจะต้องใช้สถาปนิกหรือนักออกแบบด้านต่างๆ เช่น อินทีเรียร์ดีไซน์ นักจัดสวน เราจึงมาดูกันว่า “ทำไมต้องมีนักออกแบบ”

  1. 1. เมื่อท่านมีนักออกแบบมั่นใจได้เลยว่ารูปแบบจะมีความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยที่ถูกต้องสะดวกสบาย
  2. 2 สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ เพราะงานออกแบบที่ดีไม่ต้องใช้วัสดุที่แพงเสมอไป หากอยู่ที่การจัดวางขององค์ประกอบต่างๆที่ก่อให้เกิดความสวยงาม
  3. 3. บ้านหรืออาคารที่ผ่านการรออกแบบจะช่วยให้คนในบ้านมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีก่อให้เกิดความสุข ให้กับคนในบ้าน
  4. 4. ช่วยให้การลงทุนคุ้มค่าตามศักยภาพ ของพื้นที่และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมาย
  5. 5. รองรับด้วยคุณวุฒิที่เป็นไปตามหลักการและกฎหมายสบายใจและ ปลอดภัยแข็งแรงเพราะบ้านหรืออาคารจะอยู่กับเราไปอีกนาน

Copyright © Act Art Design Studio 2016 All Rights reserved.