Actart  Studio Design

สำนักงานให้บริการงานออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในและจัดสวน ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี โดยทีมงาน สถาปนิกและวิศวกรประสบการณ์กว่า 20 ปี รับปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ โรงแรม  รีสอร์ท  อพาร์ทเมนท์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ้านพักอาศัยหรืออาคารสถาปัตยกรรมอื่นๆ โดยเรายังให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การบริหารจัดการ ในที่ดินเปล่าเพื่อสร้างมูลค่าให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพในที่ดินแปลงนั้นๆ

thai-phuket-architect-modern-tropical

Architect Design

งานออกแบบสถาปัตยกรรมของ Act art design คำนึงถึงการเป็นอาคารประหยัดพลังงานที่อยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนและธรรมชาติ โดย เราบริการออกแบบ โรงแรม รีสอร์ต อพาร์ทเมนท์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ้านพักอาศัย ในทุกรูปแบบ ที่ลูกค้าต้องการ ใน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี

Modern House Design /Classic Architect/Tropical Design/Boutique Hotel/Resort Design/Loft Design

Architect Project

 

phuket-landscape-design

Landscape Design

Act art Landscape รับออกแบบงานภูมิทัศน์ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง หาดใหญ่ การจัดสวน คือการออกแบบพื้นที่ภายนอกให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานออกแบบภายใน ให้เป็นที่พักผ่อน สูดอากาศสัมผัสกับธรรมชาติ ด้วยต้นไม้และของประดับสวนช่วยให้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ท่ามกลางสวนสวย

Landscape Project

phuket-interior-design

Interior Design

Act art Interior Design บริการรับออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อช่วยเพิ่มความ สุนทรีย์ ให้กับภายในอาคารโดยรูปแบบการตกแต่งมีหลากรูปแบบหลายสไตล์ โดยเราให้บริการทั้งโรงแรม รีสอร์ต อพาร์ทเมนท์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ้านพักอาศัย

Modern Classic Style /Thai style/ Asian Design/ Loft Style Modern Rustic/Contemporary Style/ Chino House Style/ Industrial Style/English Country Style/ Oriental Style/ French Country-Vintage Style/Renaissance/ Baroque-Rococo Style  / Retro Style

Interior Project

Contact Form

Contact Office

office

Actart Studio
31 ซ.ราชพฤกษ์ ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000

Mobile: 086-686-1363
Email: info@actartdesign.com
Line ID: jomo2518
Facebook: Act art studio design

Copyright © Act Art Design Studio 2016 All Rights reserved.